M19 Eigesiitti Namibia ( hinta 35€ )

Eigesiitti Namibia  41 g   40 x 30 x 40 mm