M25 Hainhammas Marokko ( hinta 35€ )

Hainhammas: Marokko  209 g  80 x 80 x 35 mm